Beroepskracht activiteiten begeleiding

 

Na bijna dertig jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij grote instellingen, zet ik nu mijn deskundigheid en ervaring in als zelfstandig onderneemster.

 

Mijn ervaring is divers van woonbegeleiding tot activiteiten begeleiding bij:

 

•  mensen met autisme

•  mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

•  een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking

•  een zorgboerderij bij mensen met een verstandelijke beperking

•  mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking

•  ouderen in een Dorpsdagvoorziening

 

 

Mijn passie in het werk is contact met de kwetsbare medemens, het creëren van een prettige en warme omgeving waarin verbinding en er zijn voor elkaar een grote rol speelt.

 

tijd voor de mensen

tijd voor een praatje

tijd voor humor

tijd voor een knuffel

tijd voor een leuke activiteit

tijd om er voor iemand te zijn

aandacht voor het welzijn

 

Dit is voor mij een voorwaarde om met een goed gevoel te kunnen werken.

Binnen de reguliere zorg kwam ik hier steeds meer mee in de knoop.

Vandaar de stap naar het welzijn en dagactiviteiten waarin ik op een belevingsgerichte manier iets voor de ander kan betekenen. Mijn doel is dan ook om als beroepskracht samen met een team van vrijwilligers de mensen een goede dag te geven.

 

Daarnaast komen mijn creativiteit, mijn ervaring als miMakker in combinatie met  humor en empathie tot een bijzondere mix van een activiteiten begeleidster die de mensen een GoeieDagSame kan bezorgen.

 

 

 

Contact:

info@goeiedagsame.nl

Telefoon: 077 462 262806 27512951

Bezoekadres: Beeselseweg 2 • 5995 AR Kessel